Adwokat
Kancelaria adwokacka

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Martyny Matlak z siedzibą w Warszawie

powstała w celu świadczenia profesjonalnych usług prawnych opartych na wiedzy i doświadczeniu zawodowym na najwyższym merytorycznym poziomie. Działalność Kancelarii polega na świadczeniu usług prawnych zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. 

Kancelaria dąży do zapewnienia swoim klientom profesjonalnej i terminowo realizowanej pomocy prawnej. Przywiązujemy ogromną uwagę do poufności i działania opierając je o najwyższe standardy etyczne oraz zawodowe. Dbamy o bezpośredni kontakt z klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych nam spraw. W zależności od Państwa potrzeb, nasza współpraca może przybrać charakter stałej obsługi lub jednorazowej pomocy prawnej.

Do zakresu działalności Kancelarii należy między innymi udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pism procesowych, pism przedsądowych, projektów porozumień, opinii prawnych oraz umów, a także reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej oraz wszelkimi innymi instytucjami. 

Usługi prawne świadczymy na terenie całej Polski. 

 

 

 

Zakres usług

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • najem i dzierżawa
 • eksmisja
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie
 • użytkowanie wieczyste i hipoteka
 • naruszenie dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne

Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja
 • podział majątku, rozdzielność majątkowa
 • władza rodzicielska, kontakty
 • alimenty
 • przysposobienie, opieka
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • testament
 • dział spadku
 • długi spadkowe
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • wydziedziczenie
 • zachowek

Prawo karne

 • obrona podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym i zatrzymanym
 • postępowanie wykonawcze

Prawo pracy

 • rozliczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie)
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło
 • nadgodziny, odprawy
 • zwolnienia grupowe i indywidulane
 • sprawy o mobbing i dyskryminacje
 • kary porządkowe i świadectwa pracy
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • bieżące doradztwo w ramach prowadzonej działalności
 • opiniowanie umów oraz kontraktów handlowych
 • udział w negocjacjach
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych dotyczących działalności firmy we wszystkich instancjach
 • windykacja należności

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest z każdym klientem indywidualnie, a jego wysokość zależy od rodzaju, stopnia skomplikowania sprawy, jak i terminu wykonania zlecenia.
Kancelaria oferuje różne modele rozliczenia z klientem tj.:

 • wynagrodzenie płatne z góry (całość postępowania w danej instancji),
 • stawka godzinowa (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości godzin poświęconych dla danego zlecenia).  

W przypadku obsługi prawnej firm istnieje możliwość rozliczenia ryczałtowego.
Koszt konsultacji prawnej wynosi od 250 zł + VAT.  W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy koszt konsultacji prawnej zaliczany jest na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.