Adwokat
Kancelaria adwokacka

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Martyny Matlak z siedzibą w Warszawie powstała w celu świadczenia profesjonalnych usług prawnych opartych na wiedzy i doświadczeniu na najwyższym merytorycznym poziomie. Zawodowo zajmujemy się pomocą osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Kancelaria dąży do zapewnienia swoim klientom profesjonalnej i terminowo realizowanej pomocy prawnej. Kancelaria przywiązuje ogromną uwagę do poufności i działania opierając je o najwyższe standardy etyczne i zawodowe. Wszystkim klientom korzystającym z usług Kancelarii oferujemy indywidualne podejście do ich sprawy. Dbamy o bezpośredni kontakt z klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych nam spraw. 

Podmiotom gospodarczym zapewniamy kompleksową obsługę prawną z uwzględnieniem specyfiki branży, w której pracują. Podmiotom gospodarczym oferujemy obsługę prawną w zakresie bieżących konsultacji prawnych, ale również przy realizacji długotermiowych projektów.

Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie całej Polski.

 

Zakres usług

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • najem i dzierżawa
 • eksmisja
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie
 • użytkowanie wieczyste i hipoteka
 • naruszenie dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne

Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja
 • podział majątku, rozdzielność majątkowa
 • władza rodzicielska, kontakty
 • alimenty
 • przysposobienie, opieka
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • testament
 • dział spadku
 • długi spadkowe
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • wydziedziczenie
 • zachowek

Prawo karne

 • obrona podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym i zatrzymanym
 • postępowanie wykonawcze

Prawo pracy

 • rozliczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie)
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło
 • nadgodziny, odprawy
 • zwolnienia grupowe i indywidulane
 • sprawy o mobbing i dyskryminacje
 • kary porządkowe i świadectwa pracy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Obsługa prawna firm

 • bieżące doradztwo w ramach prowadzonej działalności,
 • opiniowanie umów oraz kontraktów handlowych,
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych dotyczących działalności firmy we wszystkich instancjach,
 • egzekucja należności. 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest z każdym klientem indywidualnie, a jego wysokość zależy od rodzaju, stopnia skomplikowania sprawy, jak i terminu wykonania zlecenia.
Kancelaria oferuje różne modele rozliczenia z klientem tj.:

 • wynagrodzenie płatne z góry (całość postępowania w danej instancji),
 • stawka godzinowa (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości godzin poświęconych dla danego zlecenia).  

W przypadku obsługi prawnej firm istnieje możliwość rozliczenia ryczałtowego.
Koszt konsultacji prawnej wynosi od 150 zł + VAT.  W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy koszt konsultacji prawnej zaliczany jest na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.